Skaalaa yhteiskuntasuhteet

Skaalaa yhteiskunta- suhteet

Ihmiset haluavat osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

 

Me autamme osallistamaan yhteisöjä ja ihmisiä.

Nykyajan haasteet vaativat poliitikoilta yhä rohkeampaa ja nopeampaa päätöksentekoa.

 

Ignite Society on uuden sukupolven konsulttitoimisto, joka auttaa luomaan painetta muutoksen kiihdyttämiseksi.

Ihmiset haluavat vaikuttaa asioihin.

Poliittisten puolueiden jäsenmäärät laskevat, mutta samanaikaisesti ihmiset ovat sosiaalisen median kautta jopa aktiivisempia poliittisissa ja yhteiskunnallisissa asioissa kuin ennen.

 

Osallistumisen voima.

Ihmiset eivät halua olla vain passiivisia kuluttajia vaan aktiivisia osallistujia. Organisaatioiden täytyy osata rakentaa mahdollisuuksia osallistua. Muutoin ne eivät saa uusia jäseniä, asiakkaat eivät palaa tai fanit löytävät jotain muuta. Me osaamme osallistaa. 

 

Näin sen teemme.

Pyrimme aina siihen, että työmme ovat yksinkertaisia ja merkityksellisiä ja että niissä on hauska olla mukana. Mallina käytämme niin sanottuja osallistamisrappusia. Ymmärrämme ihmisten käyttäytymistä ja halukkuutta olla mukana eri tavoin. Kampanjamme johdattavat rappua ylöspäin kevyesti, merkityksellisesti ja hauskalla tavalla. 

 

Politiikka + teknologia + luovuus.

Asiakkaitamme Pohjoismaissa ovat ammattijärjestöt, erilaiset järjestöt, yritykset ja varainkeruuhankkeet. Eli toisin sanoen tahot, jotka tarvitsevat tuekseen poliittisia päätöksiä. Me tunnemme politiikan mekanismit ja päättäjät. Olemme luovia ratkaisuissa yhdistäen digitaalisia työkaluja ja sosiaalista mediaa.

Palvelumme

Aktivointi

Ymmärrämme miten poliittinen päätöksenteko toimii ja tiedämme mistä ihmiset syttyvät. Digitaalisilla työkaluilla ja dataa hyödyntämällä saamme ihmiset osallistumaan ja innostumaan. Luomme yhteisöllisyyttä. Vahva viesti muotoillaan oikeisiin kanaviin sopivaksi ja sillä herätetään kiinnostusta myös mediassa.

Strategia

Aloitamme aina strategisella työllä. Tuloksena voi syntyä nopea osallistamiskampanja tai pidempiaikainen konsepti, joka muuttaa asenteita. Strategisella työllä varmistamme, että luomme kansanliikkeitä ja muutamme ajattelua yksilöistä koko yhteisöön.

Luovuus

Happamat twiitit ja loukkaantuneet sielut eivät ole helpointa maastoa vaikuttamiselle, mutta vaikuttaa voi silti aina. Rohkeasti ajattelemalla ja toteuttamalla kampanjasivuista ja tiedon visualisoinnista lähtien, saamme edelläkävijöiden  lisäksi muutkin mukaan. 

Tutustu töihimme