Ammatti­järjestö Saco:n tietoisuus­kampanja

Kampanjan tavoite

Ruotsin ammattiliittojen keskusliitto Saco edustaa tällä hetkellä lähes miljoonaa akateemista ihmistä. Nämä ihmiset perustavat päätöksensä joka päivä tosiasioihin, objektiivisuuteen ja tietoon. Mutta keitä nämä akateemiset tutkijat oikeastaan ovat? Ja miten voisimme antaa kattavamman kuvan miljoonasta potentiaalisesta äänestäjästä, jotta poliitikotkin voisivat perustaa päätöksensä faktoihin, objektiivisuuteen ja tietoon?

Akateemiset tutkijat muodostavat suuren ja tärkeän äänestäjäryhmän, jota poliitikkojen tulisi kuunnella. SACO tarvitsi ratkaisun, joka korostaisi sen osallisuutta ja asiantuntijoiden kuuntelemisen tärkeyttä – ja siten sen jäseniä. 

Siksi luotiin Faktiskt.nu-sivusto, jonka avulla sekä poliitikot että kansalaiset saavat nopeasti ja helposti tietoa Ruotsin akateemisista tutkijoista.

Kaikki Faktiskt.nu-sivuston tiedot ovat faktoja. Sivustolla kuvattiin keitä akateemiset tutkijat ovat nykyään, miten heidän osuutensa kasvaa tasaisesti, miten määrät naisten ja miesten välillä jakautuvat, ja miltä heidän työttömyystilastonsa näyttävät verrattuna muihin ryhmiin.

Toinen osa kampanjasta perustui Novus-tutkimukseen, joka selvitti akateemikkojen teräviä kysymyksiä heidän näkemyksistään polarisaatiosta, julkisesta keskustelusta ja tiedon merkityksestä vaalikampanjassa.

Infograafi kampanjasta

Other projects