Stressi­hälytys suoraan pääministerille

Joka vuosi Ruotsissa 70 000 ihmistä jää sairaslomalle stressiperäisten psyykkisten oireiden takia. Aiemmista panostuksista, projekteista ja suunnitelmista huolimatta sairaslomien määrät eivät ole vähentyneet. Työperäistä psyykkistä sairastelua voidaan kuitenkin ehkäistä.

Kampanjan tavoite

Kokosimme yhteen tutkijoita, vaikuttajia ja työelämän kumppaneita saadaksemme täysin uusia näkökulmia tähän aiheeseen. Syntyi Stressihälytys-kansanliike sietämätöntä stressiä vastaan, jonka tavoitteena oli saada poliittiset päättäjät tarttumaan ilmiöön.

Stressihälytys perustuu julkaisuun, joka luotiin yhdessä vaikuttajien, tutkijoiden, työnantajien ja ammattiliittojen edustajien kanssa. Ruotsalaisia kehotettiin pitämään meteliä työperäisestä psyykkisestä pahoinvoinnista ja tekemään stressihälytyksiä. Jokainen hälytys – digitaalisen allekirjoituksen muodossa – meni suorinta tietä pääministerille ja vastuuministereille tavoitteena kiinnittää huomio kampanjaan ja toimintaehdotuksiin. 

Testin avulla ihmisille annettiin mahdollisuus oppia lisää kehon omista signaaleista. Samalla ihmiset oppivat tunnistamaan uupumisen riskit. Stresslarmet.se -stressihälytyssivustolle kerättiin tietoa ja kaksikymmentä ehdotusta siitä, miten poliitikot voivat vaikuttaa ruotsalaisten terveyteen.

Samaan aikaan, kun ruohonjuuritasolla luotiin liikettä, ja työskenneltiin suoraan poliitikkojen kanssa kirjoitettiin aiheesta lehdistötiedotteita sekä kansallisesti että alueellisesti. Työ- ja elinkeinoministeri saatiin osallistumaan väittelyyn stressistä työelämässä.

Tulokset

Tulokset olivat huikeat! Yli 140 000 ruotsalaista teki stressitestin, kun tavoittteena oli saada  20 000 henkilöä osallistumaan. 756 ihmistä jakoi henkilökohtaisia kokemuksiaan, joihin oli vaikuttanut työperäinen psyykkinen stressitila. Lähes 20 000 stressihälytystä lähetettiin Ruotsin pääministerille ja vastuuministereille.

Stressihälytyksestä muodostui keino olla suoraan yhteydessä ruotsalaisiin poliitikkoihin. Uudet ehdotukset esiteltiin eduskunnassa, ja useampia ehdotuksia on viety eteenpäin.   

Aiheesta on syntynyt ainutlaatuinen dialogi tutkijoiden, työnantajien ja ammattiliittojen kesken. Kysymys työperäisen stressin ongelmista päätyi juuri sinne minne sen pitikin – niille, joilla on valtaa muuttaa asioita yhteiskunnan tasolla.

Kuva stressihälytyksestä

Other projects